• Botkyrka konsthall
  • Botkyrka kommun
  • 147 85 TUMBA
  • 08 530 612 25
  •  
  • ENGLISH

Ateljéprogrammet

Developing Nordic Cities

Residence Botkyrka är beläget i ett av det svenska miljonprogrammets områden, Fittja. Detta område byggs nu om för första gången på 30 år och Residence Botkyrka undersöker konstens roll i denna förändringsprocess.


Genom ett specifikt nordiskt program, Developing Nordic Cities, vill vi särskilt verka för kunskapsutbyte kring just konst, arkitektur och stadsplanering i en nordisk kontext.


Residence Botkyrka stödjer projekt av konstnärer och arkitekter som är svårgenomförbara utan en längre tids vistelse på plats samt stödja konstnärer och arkitekter i arbetet med kontextbaserade konstprojekt. Programmet vill också samla och sprida kunskap inom konst, arkitektur och stadsplanering i både en lokal och en internationell kontext.


Developing Nordic Cities stöds av Kulturkontakt Nord.

 


 
 

 


 


Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall, med stöd från Stiftelsen framtidens kultur, i samarbete
med Botkyrka kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, Mångkulturellt centrum och Botkyrkabyggen