• Botkyrka konsthall
  • Botkyrka kommun
  • 147 85 TUMBA
  • 08 530 612 25
  •  
  • ENGLISH

RESIDENCE BOTKYRKA

Open Call

 

Residence Botkyrka bjuder in konstnärer, arkitekter och aktivister att söka en till två månader långa vistelser i Fittja, Botkyrka, inom ramen för det nordiska ateljéprogrammet Developing Nordic Cities. 
KONSTNÄRER

Just nu i Residence Botkyrka

Satellitstaden - Isabel Löfgren och Erik Krikortz, 2011

 

Isabel Löfgren arbetar just nu i Fittja med projektet Satellitstaden, som presenterades redan förra året som en del av Fittja Open 2011. Konstnären Behzad Khosravi Noori undersöker diskursen kring begreppet multikulturalism och bilden av mellanöstern i svensk TV från sjuttiotalet och framåt.     
NYHETER

Developing Nordic Cities


Genom ett specifikt nordiskt program, Developing Nordic Cities, vill Residence Botkyrka särskilt verka för kunskapsutbyte kring just konst, arkitektur och stadsplanering i en nordisk kontext.

FITTJA OPEN

Fittja Open 2011

 

Fittja Open är Botkyrkas stora årliga presentation av den offentliga konsten. Utställningen, som ägde rum hösten 2011, ledde till att Botkyrka konsthall och curatorerna Finbar Krook Rosato, Joanna Sandell och Paola Zamora blev nominerade till Nöjesguidens Stockholmspris i kategorin konst.Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall, med stöd från Stiftelsen framtidens kultur, i samarbete
med Botkyrka kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, Mångkulturellt centrum och Botkyrkabyggen